Can Ho Nguyen Duy Trinh

From Staffwiki

Jump to: navigation, search

căn hộ Đất Xanh quận 2

Gem Riverside Đất Xanh mặc dù chưa chính thức triển khai về tổng thể phối cảnh công trình nhưng phân tích của các giới phân tích mua bán BDS thì Gem Riverside quận 2 sẽ nối tiếp thành công của Đất Xanh trong phân khúc căn hộ cao cấp. Chủ đầu tư Đất Xanh khẳng định các doanh nghiệp nhỏ đang đứng trước cơ hội lớn để tận dụng thời điểm thuận lợi đầu tư tại Gem Riverside Đất Xanh.

website dự án

Personal tools