Biuro Rachunkowe

From Staffwiki

Revision as of 17:24, 3 January 2018 by EdmundoMendes39 (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Czy księgowość naprawdę jest taka nudna?

Księgowość przynajmniej niektórym osobom kojarzy się ze żmudnym wypełnianiem ciężkich ksiąg, z osobą z okularami zsuniętymi z nosa i pochyloną nad dziwnym liczydłem oraz niejasnymi obliczeniami oraz niezbyt dużym wynagrodzeniem Oczywiście niniejszy obraz pasuje trochę do sceny z filmu, niżeli do sytuacji realnej. W zasadzie księgowa ma dostęp do profesjonalnych programów komputerowych, własnoręcznie w zasadzie nie przygotowuje dodatkowych rachunków i stąd nie zarabia przeciętnie (szczególnie jako główna księgowa w dużym przedsiębiorstwie).

Prowadzenie rachunków jest najistotniejszym działem w każdym przedsiębiorstwie, choćby wówczas, kiedy jest przygotowywana zdalnie i w związku z tym jakakolwiek księgowa nie podejmuje się wykonywania wszelkich czynności stacjonarnie w wyznaczonym pomieszczeniu. Do jej fundamentalnych obowiązków zalicza się: przygotowywanie ksiąg rachunkowych, zbieranie faktur, zachowywanie faktur, analizowanie badań statystycznych, wstawianie danych do systemu rachunkowego, wyliczanie należności głównie dla przeróżnych instytucji, m in. urzędu skarbowego.

Osoba znająca się na księgowości ma okazję wraz z nabywaniem doświadczenia zabiegać o lepszą posadę w przedsiębiorstwie. Z pewnością najciekawszą posadą jest funkcja głównej księgowej, która weryfikuje przepływ środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Prócz tego zajmuje się sprawami urzędowymi, zawiaduje podwykonawcami oraz ma zawsze na oku rozwój swojego działu.

Każda księgowa ma możliwość również założyć własną działalność gospodarczą, a mianowicie utrzymywać swoje biuro rachunkowe oraz na własną rękę obsługiwać Kontrahentów. W tym miejscu jednakże wskazana jest aprobata Ministra Finansów – należy potwierdzić wiedzę i umiejętności w zawodzie i zdać egzamin (po zrealizowaniu określonych studiów). By dostać pracę zarobkową jako księgowa, nie trzeba robić żadnej licencji.

Co zrobić, by zostać księgową?

Przygotowywanie księgowości w sumie nie jest takie łatwe. Należy zdecydowanie opanować wybrane imperatywy, jednocześnie z takimi, które obowiązują od paru dni. Księgowa musi obligatoryjnie mieć więc obszerną wiedzę, bo na niej spoczywa głównie odpowiedzialność za finanse przedsiębiorstwa. W takim przypadku niezastąpione jest zrealizowanie studiów wyższych na specjalizacji księgowość, finanse czy rachunkowość (kierunki na niektórych uczelniach mogą się trochę od siebie różnić). Absolutnie nie chodzi tu o posiadanie stopnia magistra, lecz o odpowiednią wiedzę. A tej w zasadzie nie da się zyskać na pozostałych specjalnościach. W odpowiednim czasie księgowa powinna nabyć certyfikat księgowego, w przypadku kiedy ma zamiar, np. kierować swoim biurem rachunkowym. O certyfikat mogą wnioskować osoby mające doświadczenie w zawodzie (co najmniej 2 lata w przypadku średniego wykształcenia oraz trzy lata po ukończeniu studiów magisterskich albo podyplomowych).

Księgowa prócz umiejętności nabytych, musi posiadać jeszcze umiejętności „naturalne", np. wnikliwość i cierpliwość w realizowaniu wszelakich powinności. Pojedynczy mankament w rachunkach może mieć katastrofalne skutki dla całego przedsiębiorstwa.

Jakie usługi świadczą biura rachunkowe?

Z usług profesjonalnego biura rachunkowego korzystają nie tylko konkretne przedsiębiorstwa (w jakich mamy kontakt z dużym transferem pieniędzy), ale również mniejsze i Klienci indywidualni. Księgowa powinna zaoferować każdemu Interesantowi załatwianie spraw z działu prowadzenia księgi zysków i wydatków (KPIR), prowadzenia pełnej i częściowej księgowości, usług kadrowo-płacowych, sporządzania pitów, jak również projektowania sprawozdań, przykładowo dla ZUS. Trzeba pamiętać, że powinnością osoby działającej w księgowości jest powiększanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności. Innymi słowy, skończenie dobrej szkoły jest wyłącznie podstawą do wykonywania niniejszego zajęcia, a doświadczenie tym, czym mamy szansę pozyskać ogromną liczbę Kontrahentów.

W ostatnim czasie bardzo modna stała się „księgowość online" czy usługi „mobilnego biura księgowego". W takiej sytuacji Odbiorcy absolutnie nie muszą opuszczać mieszkania lub firmy, ażeby ich sprawy zostały pozytywnie załatwione. Księgowa z własnej inicjatywy pojawia się w umówionym miejscu i bierze wszelkie dokumenty do obliczeń. Jest w stanie również posiedzieć w firmie, którą obsługuje i tam bezzwłocznie uporządkować dokumenty.

Własna działalność gospodarcza dla księgowej

Samodzielna firma jest interesującym wyjściem dla księgowych, jakie od kilku lat realizują się w tej dziedzinie oraz nie pragną obecnie mieć innej pracy u kogoś. Uruchomienie przedsiębiorstwa rachunkowego jest połączone jednakże z kilkoma postulatami, m.in. wysokimi nakładami finansowymi. Koszt utworzenia niezależnego biura księgowego zależy głównie od rejonu, w którym miałoby być ono położone. W centrum metropolii wynajęcie lokum będzie dużo kosztowniejsze niż na pograniczach. Dobrze jest wiedzieć, że dużą liczbę druków można komfortowo załatwić drogą internetową. Stąd mobilne przedsiębiorstwo rachunkowe jest jak najbardziej dobrym wyjściem, szczególnie, kiedy zaledwie zaczynamy przygodę z własną firmą. Do otwarcia przedsiębiorstwa rachunkowego wskazane są: zarejestrowanie swej placówki, wykształcenie kierunkowe, certyfikat księgowego i podstawowe ubezpieczenie OC na sumę przynajmniej 10 tysięcy euro.

Mówiąc w skrócie nie możemy narzucać Odbiorcom przypadkowym cen, m. in. takich, jakie odnajdziemy w taryfikatorach konkurencyjnych przedsiębiorstw. Cennik jest uwarunkowany kilkoma rzeczami: poważaniem przedsiębiorstwa, położeniem przedsiębiorstwa i charakterem usług. Przygotowywanie pełnej rachunkowości czasami może wynosić zarówno 350 zł, a także 2.000 zł. Zazwyczaj tworzy się podział na liczbę formularzy.

Jeżeli chcesz wiedzieć dużo więcej, kliknij w odsyłacz tutaj - Biuro rachunkowe

When you loved this short article and you would love to receive more info about Toruń Poltax kindly visit our web site.

Personal tools