Gem Riverside Dat Xanh

From Staffwiki

Jump to: navigation, search

Gem Riverside quận 2

Chung cư Gem Riverside quận 2 mặc dù chưa chính thức giới thiệu về phối cảnh dự án nhưng bàn luận của các chuyên gia kinh doanh BDS đầu ngành thì Chung cư Gem Riverside quận 2 sẽ nối tiếp thành công của Đất Xanh trong phân khúc căn hộ cao cấp. Công ty CPBDS Đất Xanh khẳng định nhà đầu tư BDS đang đứng trước cơ hội lớn để đầu tư an toàn tại Dự án Gem Riverside Đất Xanh.

Tiến độ dự án

Personal tools